Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Antikvariát Slaný


Provozovatel

Jméno provozovatele (odp.vedoucí): Roman Kabátek

Fakturační adresa (není výdejním místem ani skladem) : Roman Kabátek, Zemědělská 260, 46008 LIBEREC 8 IČ : 41353048

Adresa provozovny: ANTIKVARIÁT-KNIHY, Komenského mám. 37, 27401 SLANÝ

Kontakt : antikvariat.slany@seznam.cz Mobil : +420724895296


Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi prodejcem zboží (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Prodávající

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující - jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, resp. Kupující a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Kupní smlouva je smlouva, z níž vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou cenu.

Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") jsou smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP, a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

III. Objednávání

Objednávka

Objednávku je možné učinit on-line prostřednictvím nákupního košíku, emailem, telefonicky nebo poštou. Jakákoliv forma objednávky je závazná. Objednáním zboží Kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený Prodávajícím. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Objednané zboží se stává majetkem Kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

Potvrzení rezervace

V den rezervace zasílá Prodávající Kupujícímu email se seznamem rezervovaného zboží a adresou a kontaktem odesílatele. V případě osobního odběru zasílá Prodávající Kupujícímu informaci o možném vyzvednutí zboží na provozovně, adresu a otevírací dobu provozovny.

Informace k expedici

V den expedice zasílá prodávající kupujícímu email se seznamem expedovaného zboží a adresou a kontaktem odesílatele. V případě osobního odběru prodávající zasílá informaci o možném vyzvednutí zboží na provozovně, adresu a otevírací dobu provozovny.

Další komunikace

Další komunikace je mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňována emailem.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má po převzetí objednávky povinnost splnit závaznou objednávku Kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu. Další povinnosti Prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů. Prodávající má povinnost v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy posoudit toto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů a nejdéle do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy navrátit Kupujícímu finanční prostředky. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující odmítne objednané zboží převzít. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže je Kupující prodávajícím vyhodnocen jako rizikový. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo je-li zboží poškozeno, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí Prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Změna dostupnosti zboží vyhrazena - chyba systému, chybné zadání, meziprodej v prodejně, lidský faktor, odcizení na prodejně apod.

Prodávající má povinnost knihy ze závazné objednávky odeslat do 5 pracovních dní od jejího přijetí a potvrzení. Pokud je adresa příjemce neúplná nebo nepřesná, vyžádá si e-mailem doplňující informace a nedojde-li k upřesnění má právo na objednávku nereflektovat. Prodávající se zavazuje osobní údaje nakupujícího použít pouze ke konkrétnímu obchodnímu styku či rozesílání e-mailů s nabídkou zboží a neposkytovat je žádné třetí osobě. Prodávající má právo nereflektovat objednávky klienta, který opakovaně neplní závazek odebrat a zaplatit závazně odebrané zásilky. Prodávající vyřizuje reklamace na základě občanského zákoníku i norem na ochranu spotřebitele. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tedy ve stavu obvyklém stáří zboží či ve stavu shodném s uváděném v popisu zboží.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést Prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky. Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu. Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li Prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku. Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do e-mailu. Shledá-li v průběhu záruční doby Kupující na zboží vadu, má právo uplatnit reklamaci buď u Prodávajícího nebo u osoby za tím účelem pověřené (smluvní servis). Práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci se řídí reklamačním řádem, který je součástí VOP. Kupující se zavazuje uvést přesnou adresu a zaplatit závazně objednanou a dodanou zásilku spolu s poplatky za poštovné a balné.

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky, čímž mu vzniká nárok na vrácení částky za odebrané knihy. Vracené položky doručí osobně nebo poštou na vlastní náklady. Prodejce nevrací částku uhrazenou za balné a poštovné.
Kupující má právo na ochranu svých osobních údajů.

V. Dodací lhůta

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností Kupujícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 1 až 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím doba odeslání nepřekračuje však dobu 7 dnů, doba 5 pracovích dnů je garantována. V případě zboží z dotisku či externích skladů je lhůta dodání zpravidla delší, Kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. O případných vyjímkách v délce dodací lhůty je zákazník informován vždy před dokončením objednávky. Objednávající je informován e-mailem o rezervaci zásilky. Informace o stavu vyřizování objednávky, zda jsou veškeré tituly skladem a kdy byla objednávka převzata a odeslána poskytne Prodávající na vyžádání Kupujícího e-mailem.

VI. Doprava zboží a úhrada kupní ceny

Dopravu zajišťuje Prodávájící ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR a s Českou poštou. Celkové náklady na dopravu uvedené v e-mailu potvrzujícím objednávku jsou konečné a závazné i v případě, přesáhnou-li náklady skutečné. Kupjící je povinen, v případě, že na dodaném zboží neshledá žádné poškození, zboží od přepravní společnosti převzít. V opačném případě má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a doručením zboží na adresu Kupujícího. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením částky v hotovosti v provozovně Prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží Kupujícím. Výpočet poštovného se provádí dle cílové země a ceny nebo váhy objednávky dle sazebníku České pošty, s.p.. Po vložení položky do nákupního košíku je náležitě upraven výpočet poštovného u každého nevloženého titulu daného prodejce tak, aby byl zobrazován nárůst poštovného v případě vložení dalšího titulu od daného prodejce. Výsledná cena poštovného je vypočtena a zobrazena před odsouhlasením a odesláním objednávky. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn před dokončením objednávky. Bude-li zjištěna nutnost navýšit poštovné z důvodu značného objemu nebo hmotnosti objednaného zboží, bude na tuto skutečnost objednávající upozorněn a dotázán, zda má zájem o objednávku i při navýšení poštovného. Možnost platby lze zvolit při procesu objednávání, objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly, knihy zasíláme na dobírku Zobrazovány jsou jen ty možnosti platby, které daný prodejce umožňuje, stálí zákazníci našeho antikvariátu mají možnost domluvit jinou formu placení, např. platba předem na účet Prodávajícího, nebo hotově na prodejně.V případě platby bezhotovostní hradí kupující veškeré bankovní poplatky s převodem spojené, výše těchto poplatků není součástí ceny objednávky

 

do 200 Kč poštovné 109 Kč
do 1000Kč poštovné 140Kč
do 2000Kč poštovné 250Kč
nad 2000Kč poštovné ZDARMA

 

VII. Osobní odběr zboží

Jakmile Prodávající připraví objednané zboží k odběru, odešle Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky prostřednictvím emailu. Prodávající bezplatně rezervuje zboží ve své provozovně pro Kupujícího po dobu 7 dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí. Kupující má právo smluvit s Prodávajícím bezplatné prodloužení doby rezervace zboží v provozovně Prodávajícího, a to maximálně na dobu 20 dnů. Smluvení prodloužení doby rezervace může Kupující provést telefonicky nebo emailem. V případě emailové žádosti Kupujícího je prodloužení doby považováno za smluvené emailovým nebo telefonickým potvrzením Prodávajícího. Prodávající má právo stornovat objednávku, která nebyla Kupujícím odebrána v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, nebo ve smluveném prodlouženém termínu rezervace zboží.

IX. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce Kupující zaslat zpět Prodávajícímu, by mělo být v původním obalu a nemělo by nést známky opotřebení nebo poškození. Ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který není spotřebitelem. Prodávající neakceptuje vrácení zboží odesláním na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku. Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění): na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí; na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupujicí jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; spočívajících ve hře nebo loterii.

X. Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční doby přímo na adrese Prodávajícího.
Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má Kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení Prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení doporučuje Prodávající Kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit. Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem. Ostatní náležitosti reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem. Reklamace na již dodané zboží se uznávají i bez uvedení důvodu. Reklamované nepoškozené zboží prosím zašlete spolu s číslem Vašeho účtu doporučeně na adresu prodejce.V případě reklamací nedodaného zboží prosím pište na antikvariat.slany@seznam.cz či adresu provozovatele. Reklamace vycházejí z

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační řád

V případě reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na Kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců na nové zboží a 12 měsíců na zboží použité. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo: jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

XI. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je ve stavu uvedeném v popisu zboží. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

XII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) či rozesílání obchodních nabídek e-mailem a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího před i po úspěšném splnění smlouvy nebo zodpovězení dotazu za účelem případné nabídky zboží a služeb, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí s poskytnutím a využitím svých osobních údajů v databázi Prodávajícího k rozesílání obchodních nabídek před i po úspěšném splnění smlouvy nebo zodpovězení dotazu za účelem případné nabídky zboží a služeb, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Uzavřením smlouvy se VOP Prodávajícího stávají pro Kupujícího závaznými.